נותנים במה לכשרון שלך

בית ספר ופנימייה  ז' – י"ב

להרשמה:
03-9079005

לנושאים כלליים:
03-9079006

אני מאמין

הכפר שם לו למטרה עליונה לקדם את הארגון ולפתח את התהליכים החינוכיים בו שמטרתם, לאפשר לתלמידים/לחניכים לרכוש מיומנויות למידה, כישורי חיים, כישורי טכנולוגיה, מדע ואומנויות.

מטרת העל של ויצו גן ונוף הייתה ונשארה בראש ובראשונה, לספק לבאים בשעריו בית חינוך לימודי המעניק צרכים פיזיים ברמה הטובה והגבוהה ביותר המתאפשרת. במקביל להשלמת הצרכים הפיזיים נותן ומספק ויצו גן ונוף, השלמת צרכים בתחום הלמידה, צמצום פערי למידה, בריאות הנפש והעשרה.

אנו מאמינים כי בחברה דמוקרטית צריך החינוך לתת הזדמנויות שוות לכל תלמיד ללא הבדלי רקע חברתי ותפקוד לימודי. על הארגון לסייע ליחיד לממש את יכולתו האישית בקצב וברמה המתאימים לו, תוך ניעות בין רמות שונות.

הצוות שם לו למטרה לדאוג ולתת מענה לצרכים האינטלקטואלים השונים של תלמידי הכפר ולאפשר להם לבטא את כישוריהם האישיים, זאת ע"י יצירת אקלים ומרחב החושף ופותח צוהר לתחומי עניין וידע חדשים ובכך מזמן ומאפשר לתלמיד/חניך, ללמוד ולהתפתח בתחומי עניין ודעת חדשים.

העבודה החינוכית מבוססת על ההכרה בשונות שבין התלמידים ומסייעת לכל אחד לגבש את זהותו האישית. במסגרת הארגון שהינו פלורליסטי מטבעו התלמידים/החניכים פעילים ושותפים בתהליכי קבלת ההחלטות.

הכפר פתוח לכלל הקהילה הקרובה הסובבת אותו תוך שותפות ומעורבות.