נותנים במה לכשרון שלך

בית ספר ופנימייה  ז' – י"ב

להרשמה:
03-9079005

לנושאים כלליים:
03-9079006

כלבייה

הכלב הוא ידידו הטוב של האדם

כחלק מלימודי אילוף כלבים פועלת בכפר כלבייה. בכלביית הכפר מטפלים תלמידי הכפר באופן שוטף וקבוע בכלבים. הכלבים מגיעים אל הכפר מעמותת "תנו לחיות לחיות" (תל"ל). במהלך תקופה של שלושה חודשים בכפר, עוברים הכלבים ע"י תלמידי הכפר שיקום ואילוף, על מנת להיות כלבים המתאימים לאימוץ ע"י משפחות. בסיום תקופת ההתחנכות הכלבים נמסרים למשפחות מאמצות וכלבים חדשים מגיעים אל הכלבייה מעמותת "תנו לחיות לחיות" (תל"ל).