נותנים במה לכשרון שלך

בית ספר ופנימייה  ז' – י"ב
03-9079005

מידע למתעניין

לפניכם שלושה סרטונים קצרים המסבירים מדוע גן ונוף!

מנהל הכפר

כתבה מערוץ 2

מי הם חניכי הכפר

מגמת רפואה וטרינרית