נותנים במה לכשרון שלך

בית ספר ופנימייה  ז' – י"ב
03-9079005

מיוזמה ליוזמה – מועצת התלמידים בביה"ס לא נחה לרגע

במהלך השבועיים האחרונים ציינה וארגנה מועצת התלמידים של בית הספר מספר אירועים חשובים: ביום ד' 29/11/17 נערך יום "ביני לבינך" – יום בו הלימודים אינם מתקיימים ובמקומם עורכים כל תלמידי הכפר שיחות עם מורים ואנשי צוות על פי בחירתם (לפחות שתי שיחות). במהלך יום זה ארגנה מועצת התלמידים עמדות כייף ומוקדי פעילות וכמובן מזנון, על מנת להנעים את הזמן בין השיחות שנערכו. ביום ה' 7/12/17 ציינה המועצה את "יום השוויון לנכים ובעליי מוגבלויות" כחלק מהפעילות של מועצת התלמידים הארצית להפגנת תמיכה במאבק להעלאת קצבת הנכות בישראל ולהנגשת מקומות ציבוריים. ביום א' 10/12/17 ערכה מועצת התלמידים בשיתוף עם מזכירות הנוער (שהיא מועצת התלמידים של הפנימייה) פעילות סדנאית לכתיבתה של "אמנה חברתית". ביום ב' 11/12/17 חל "יום המורה", המועצה ערכה פעילות מפתיעה למוריי בית הספר. חדר המורים קושט בבלונים, כל מורה קיבל מכתב תודה אישי וגביע, בהפסקות נפתחה עמדת יצירה בה תלמידים משכבות גיל שונות כתבו מכתבי תודה אישיים למורים השונים המלמדים אותם.