נותנים במה לכשרון שלך

בית ספר ופנימייה  ז' – י"ב

להרשמה:
03-9079005

לנושאים כלליים:
03-9079006

ערב חשיפה למגמות ביה"ס: יום ד' 29/11/23 19:00 באודיטוריום הכפר

ביום רביעי 29/11/23 בשעה 19:00 באודיטוריום הכפר, יערך ערב חשיפה למגמות בית הספר.

הערב מיועד לתלמידי כיתות ט' והוריהם מהעיר פתח תקווה (לביה"ס) ומכל הארץ לביה"ס ולפנימייה, המעוניינים לקבל מידע על בית הספר והמגמות הפועלות בו. כמו כן הערב מיועד להורי ותלמידי כיתות ט' שכבר לומדים ומתחנכים במסגרתנו. מטרת הערב היא לעזור לכם בגיבוש עמדה לגבי המגמה המועדפת עליכם בשנת הלימודים הבאה.