נותנים במה לכשרון שלך

בית ספר ופנימייה  ז' – י"ב
03-9079005

שגרת קורונה בגן ונוף 6

בשעה טובה הגענו למחצית שנת הלימודים ובשעה פחות טובה אנו נמצאים כעת בעיצומו של סגר שלישי. בחודש ינואר הולכים הימים ומתקררים, במקביל לכך הם הולכים ומתארכים בשעות האור, כך שהשקיעות מתחילות להיות מאוחרות יותר. בנוסף בחודש ינואר נכתבות וניתנות תעודות המחצית, אשר כנראה תחולקנה השנה באיחור וייתכן שאף ב-"מייל".

לצערנו, בשל הסגר, נמצאים בימים אלה בכפר רק השכבות הבוגרות: י"א + י"ב, שתי השכבות מתכוננות לבחינות הבגרות של מועד החורף ושל מועד הקיץ, ונהנות מכפר שפתוח באופן אקסקלוסיבי (בלעדי וייחודי) עבורם.

ובמבט קדימה נוסיף כי חודש ינואר המקביל לחודש שבט העברי מביא עמו גם את חג האילנות – ט"ו בשבט. את החג נציין בעוד שבועיים בנטיעת נטיעות והפעם בפינת החי בתוך ה-"וולייר" (כלוב ציפורים ענק) ההולך ונבנה בימים אלה ואשר יאוכלס בקרוב בשפע של בעלי כנף.

וכן….. למרות כל ההגבלות האילוצים והסגרים, החיים בגן ונוף נמשכים כרגיל והאווירה כאן היא מאוד שמחה ונעימה, לאלו שכעת נמצאים בכפר.