נותנים במה לכשרון שלך

בית ספר ופנימייה  ז' – י"ב
03-9079005

95% אחוז הזכאות לבגרות בשנת הלימודים תשפ"ב

לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"ג הגיעו ציוני בחינות הבגרות של המחזור שסיים ביוני 2022 – מחזור ס"ט.

בחישוב הכללי של ביה"ס, אקסטרנים ופנימייה יחד, הגיע בית הספר בשנת הלימודים תשפ"ב ל- 95% אחוזי זכאות לתעודת בגרות.

ברכות לכל העובדים, המורים וכמובן לתלמידי מחזור ס"ט.

בהזדמנות זו נאחל לכולם, חדשים וותיקים, קליטה מהירה ונוחה ושנת לימודים מלאת הצלחות וחיוכים.