נותנים במה לכשרון שלך

בית ספר ופנימייה  ז' – י"ב
03-9079005

97.6% אחוז הזכאות לבגרות בשנת הלימודים תשפ"א

לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"ב הגיעו ציוני בחינות הבגרות של המחזור שסיים ביוני 2021 – מחזור ס"ח.

בחישוב הכללי של ביה"ס, אקסטרנים ופנימייה יחד, הגיע בית הספר בשנת הלימודים תשפ"א ל- 97.6% אחוזי זכאות לתעודת בגרות.

חניכי הפנימייה הגיעו בשנת הלימודים תשפ"א ל- 100% זכאות לתעודת בגרות.

ברכות לכל העובדים, המורים וכמובן לתלמידי מחזור ס"ח.

בהזדמנות זו נאחל לכולם, חדשים וותיקים, קליטה מהירה ונוחה ושנת לימודים מלאת הצלחות וחיוכים.