נותנים במה לכשרון שלך

בית ספר ופנימייה  ז' – י"ב

להרשמה:
03-9079005

לנושאים כלליים:
03-9079006

לוח צלצולים

לפניכם לוח הצלצולים של ביה"ס, שימו לב! בגן ונוף יום הלימודים טס

לוח צלצולים 

שיעור 108:00-08:45
שיעור 208:45-09:30
הפסקה09:30-09:45
שיעור 309:45-10:30
שיעור 410:30-11:15
הפסקה11:15-11:25
שיעור 511:25-12:10
שיעור 612:10-12:50
הפסקה12:50-13:00
שיעור 7 ארוחת צהרים חט"ב13:00-13:40
שיעור 7 ארוחת צהרים חט"ע13:40-14:20
שיעור 814:20-15:00
הפסקה15:00-15:05
שיעור 915:05-15:45
הפסקה15:45-15:50
שיעור 1015:50-16:30