נותנים במה לכשרון שלך

בית ספר ופנימייה  ז' – י"ב
03-9079005

לוח צלצולים

לפניכם לוח הצלצולים של ביה"ס, שימו לב! בגן ונוף יום הלימודים טס

לוח צלצולים 

שיעור 1 08:00-08:45
שיעור 2 08:45-09:30
הפסקה 09:30-09:45
שיעור 3 09:45-10:30
שיעור 4 10:30-11:15
הפסקה 11:15-11:25
שיעור 5 11:25-12:10
שיעור 6 12:10-12:50
הפסקה 12:50-13:00
שיעור 7 ארוחת צהרים חט"ב 13:00-13:40
שיעור 7 ארוחת צהרים חט"ע 13:40-14:20
שיעור 8 14:20-15:00
הפסקה 15:00-15:05
שיעור 9 15:05-15:45
הפסקה 15:45-15:50
שיעור 10 15:50-16:30