נותנים במה לכשרון שלך

בית ספר ופנימייה  ז' – י"ב

להרשמה:
03-9079005

לנושאים כלליים:
03-9079006

לוח חופשות

לוח חופשות לשנת הלימודים תשפ"ד

ראש השנה
יציאה לחופשהיום ה'  14/09/23 (בתום יום הלימודים)
חזרה מחופשהיום א'  17/09/23
הלימודים מתחדשיםיום ב'  18/09/23
כיפור / סוכות
יציאה לחופשהיום ה'  21/09/23 (בתום יום הלימודים)
חזרה מחופשהמוצ"ש 07/10/23
הלימודים מתחדשיםיום א'  08/10/23
חנוכה
יציאה לחופשהיום ה'  07/12/23 (בתום יום הלימודים)
חזרה מחופשהמוצ"ש 16/12/23
הלימודים מתחדשיםיום א'  17/12/23
פורים
יציאה לחופשהיום ה'  21/03/24 (בתום הפורימון)
חזרה מחופשהיום ב'  25/03/24
הלימודים מתחדשיםיום ג'  26/03/24
פסח
יציאה לחופשהיום ה'  11/04/24 (בתום יום הלימודים)
חזרה מחופשהיום ב'  29/04/24
הלימודים מתחדשיםיום ג'  30/04/24
עצמאות
יציאה לחופשהיום ב'  13/05/24 (בתום יום הלימודים)
חזרה מחופשהיום ג'  14/05/24
הלימודים מתחדשיםיום ד'  15/05/24
שבועות
יציאה לחופשהיום ב'  10/06/24 (בתום יום הלימודים)
יום לימודים א-סינכרוני יום ה' 13/6/24
חזרה מחופשהמוצ"ש 15/05/24
הלימודים מתחדשיםיום א'  16/06/24
חופש גדול
יציאה לחופשהיום ה'  20/06/24 (לאחר חלוקת תעודות סוף השנה)
חזרה מחופשהיום ה'  29/08/24
הלימודים מתחדשיםיום א'  01/09/24