נותנים במה לכשרון שלך

בית ספר ופנימייה  ז' – י"ב
03-9079005

הרישום לגן ונוף

הרישום לכפר הנוער גן ונוף נעשה כל יום ג' הן לביה"ס והן לפנימייה.

ניתן להגיע החל מן השעה 08:30 (אין להגיע לאחר השעה 10:00).

יש להביא:

  1. שתי תעודות אחרונות (תעודת מחצית שניתנה בינואר חובה להביא!).
  2. תעודת זהות של ההורה המלווה הכוללת את הספח.
  3. אבחונים במידה ויש.

את המסמכים הנ"ל יש להביא מקור + צילום של המקור.

שימו לב! אחד ההורים חייב להתלוות.