נותנים במה לכשרון שלך

בית ספר ופנימייה  ז' – י"ב

להרשמה:
03-9079005

לנושאים כלליים:
03-9079006

סדר יום

לפניכם סדר היום בפנימייה החל מן ההשכמה ועד כיבוי האורות

סדר יום בכפר

07:15-07:50 ארוחת בוקר
08:00 תחילת לימודים (לוח צלצולים נמצא בלשונית בית ספר)
13:40-14:10  ארוחת צהריים
14:10-16:00 חזרה ללימודים (מי שסיים את לימודיו בשעה מוקדמת נמצא בזמן חופשי עד 16:00)
16:00 מפגש צוות וחניכים (שיחת קבוצה)
16:00-21:00  הכנת ש.ב. במרכז הלמידה: שכבות ז', ח', ט' – 16:00, שכבת י' – 17:00, שכבת י"א – 18:00, שכבת י"ב – 19:30
19:00-20:00  19:00 – ארוחת ערב חטיבת ביניים

19:20 – ארוחת ערב תיכון

19:30-22:00 חוגים ופעילות ערב קבוצתית

כיבוי אורות לפי שכבות

21:45 שכבת ז'
22:15 שכבת ח'
22:30 שכבת ט'
22:45 שכבת י'
23:00 שכבות י"א – י"ב

שבת בכפר

שישי

09:30 השכמה וארוחת בוקר
10:00-12:00 פעילות בוקר
13:00  ארוחת צהריים
14:00   שיחת קבוצה עם צוות צעיר
18:00 שיחה בקבוצה וקבלת שבת בקבוצות
19:00 קבלת שבת וארוחה חגיגית
21:00 "מופע בגן" (הצגה שהכינה אחת הקבוצות) / פעילות כלל כפרית חווייתית
22:00 מסיבת ריקודים / דיסקו
00:30 כיבוי אורות

שבת

10:00-10:30  ארוחת בוקר
10:30-13:00 פעילות כלל כפרית חווייתית
13:00 ארוחת צהריים
14:00 פעילות קבוצתית
19:00 ארוחת ערב
20:00  שיחת כפר עם מנהל הפנימייה
21:00 סיכום שבוע עם המדריך