נותנים במה לכשרון שלך

בית ספר ופנימייה  ז' – י"ב
03-9079005

תקנון ביה"ס

לפניכם תקנון התנהגות בכפר הנוער ויצו גן ונוף

תקנון הכפר

רשאי להתחנך בויצו גן ונוף:

 • מי שמקבל מרצונו החופשי את סמכות מחנכיו (בכל מגזר!), נענה לה ונשמע לה.
 • מי שמסוגל לעמוד בדרישות היסודיות של תחומי המסגרת: הגעה סדירה לבית הספר, להתמחות במשק החקלאי ולכל פעילות בפנימייה.
 • מי שאינו נעדר מן הכפר ללא אישור / הודעה מראש.

זכויות וחובות התלמיד/החניך

 • זכותו של התלמיד לרכוש דעת ולקבל את כל הסיוע הדרוש לו על מנת לעמוד בהצלחה בבחינות.
 • זכותו של התלמיד לערער על ציון הגשה לבחינת בגרות.
 • יש לעמוד עם כניסת המורה לכיתה בתחילת השיעור.
 • יש להגיע בזמן לשיעורים ולפעולות החברתיות.
 • יש להגיע בלבוש הולם, ללא גופיות וכפכפים.
 • יש להביא אישור רפואי על היעדרות מעל ליומיים.
 • אין להניח פלאפון על השולחן או להשתמש בו לכל מטרה במהלך השיעור או פעולה חברתית.
 • אין יציאה במהלך השיעור ללא אישור המורה.
 • יש לכבד את החברים והצוות החינוכי.
 • אין לעשן בתחומי הכפר.
 • אין להיכנס למגורים הפרטיים של הצוות החינוכי והצוות הצעיר בכפר.
 • אין להגיע לשטח הפנימייה בשעות הלימודים.
 • במקרי משמעת חמורים יופעל נוהל השעיה.
 • בתום ההשעיה ישוב התלמיד עם בן משפחה לשיחה בביה"ס/ בפנימייה.
 • אין להכניס או להחזיק בעלי חיים לשטח הכפר.
 • אין להשתמש במכשירי חשמל אשר אינם שייכים לכפר.

חובות הצוות החינוכי

 • הצוות יביא את התלמיד להישגים גבוהים בלימודים ובכישורי החיים.
 • הצוות ינהג בכבוד ובסובלנות כלפי התלמיד וישמור על חיסיון של המידע האישי הפדגוגי והרפואי.
 • הצוות יקדיש מזמנו בהפסקות / בשעות חלון / בסוף היום לשיחות אישיות.
 • הצוות יקיים קשר עם ההורים במקרה הצורך ויעבוד אתם בשיתוף פעולה למען רווחת התלמיד.
 • הצוות יהיה ערני לצורכי החניך ויביא לידיעת ההנהלה והצוות הטיפולי התנהגות חריגה של התלמיד.
 • הצוות יגיע לכל שיעור ופעילות בזמן שנקבע.