נותנים במה לכשרון שלך

בית ספר ופנימייה  ז' – י"ב

להרשמה:
03-9079005

לנושאים כלליים:
03-9079006

תקנון בית הספר

לפניכם תקנון וכללי ההתנהגות בבית הספר

תקנון בית הספר

רשאי להתחנך וללמוד בויצו גן ונוף

 • מי שמקבל מרצונו החופשי את סמכות מחנכיו, נענה לה ונשמע לה.
 • מי שמסוגל לעמוד בדרישות היסודיות של תחומי המסגרת: הגעה סדירה לבית הספר, להתמחות במשק החקלאי ולכל פעילות בפנימייה.
 • מי שאינו נעדר מן הכפר ללא אישור / הודעה מראש.

זכויות וחובות התלמיד/החניך

 • זכותו של התלמיד לרכוש דעת ולקבל את כל הסיוע הדרוש לו על מנת לעמוד בהצלחה בבחינות.
 • זכותו של התלמיד לערער על ציון הגשה לבחינת בגרות.
 • יש לעמוד עם כניסת המורה לכיתה בתחילת השיעור.
 • בתום השיעור האחרון בכיתה כל תלמיד צריך להרים את הכיסא שלו.
 • יש להגיע בזמן לשיעורים ולפעולות החברתיות.
 • יש להגיע עם ציוד לימודי מלא, בנוסף יש להכין/להניח את הציוד הלימודי על השולחן לפני כניסת המורה.
 • יש להגיע לשיעורי חינוך גופני בתלבושת ספורט הולמת.
 • יש להגיע בתלבושת ביה"ס, ללא גופיות, מכנסים קצרים וכפכפים.
 • לשיעורי התמחות במשק החקלאי יש להגיע בנעליים סגורות ומכנסיים ארוכים.
 • יש להביא אישור רפואי על היעדרות מעל ליומיים.
 • פלאפון: האחריות על הפלאפון היא של בעליו. לתלמידי חטה"ב אסור להשתמש בפלאפון לא במהלך יום הלימודים (בשיעורים ובהפסקות) על תלמידי החטה"ע נאסר להשתמש בפלאפון לכל מטרה במהלך השיעור או בעת פעולה חברתית ללא אישור המורה. אין להניח פלאפון על השולחן או בהטענה. שימוש יגרור להחרמת המכשיר.
 • אין לבקש לצאת במהלך שיעור.
 • אין להתווכח עם מורה ויש להישמע להוראותיו.
 • אין להניח ראש על השולחן.
 • יש לשמור על הציוד בכיתה ובביה"ס: שולחנות, כיסאות, תמונות ועוד.
 • יש לכבד את החברים והצוות החינוכי.
 • אין לעשן בתחומי הכפר.
 • אין להיכנס למגורים הפרטיים של הצוות החינוכי והצוות הצעיר בכפר.
 • אין להגיע לשטח הפנימייה בשעות הלימודים ואין להגיע לשטח ביה"ס בשעות הערב.
 • במקרי משמעת חמורים: אלימות, גניבה, שתיית אלכוהול, גרימת נזק, יופעל נוהל השעיה או הרחקה. בתום ההשעיה ישוב התלמיד עם בן משפחה לשיחה בביה"ס/ בפנימייה..
 • אין להכניס או להחזיק בעלי חיים לשטח הכפר.
 • אין להכניס רכב או אופנוע לשטח הכפר. הגעה עם אופניים חשמליים מותרת רק לתלמידי החטה"ע עם קסדה ובהתאם לנהלים הכתובים בחוק.
 • אין להשתמש במכשירי חשמל אשר אינם שייכים לכפר.

חובות הצוות החינוכי

 • הצוות יביא את התלמיד להישגים גבוהים בלימודים ובכישורי החיים.
 • הצוות ינהג בכבוד ובסובלנות כלפי התלמיד וישמור על חיסיון של המידע האישי הפדגוגי והרפואי.
 • הצוות יקדיש מזמנו בהפסקות / בשעות פרטניות / בסוף היום לשיחות אישיות.
 • הצוות יקיים קשר עם ההורים במקרה הצורך ויעבוד אתם בשיתוף פעולה למען רווחת התלמיד.
 • הצוות יהיה ערני לצורכי החניך ויביא לידיעת ההנהלה והצוות הטיפולי כל התנהגות חריגה של התלמיד.
 • הצוות יגיע לכל שיעור ופעילות בזמן שנקבע.

נהלי קורונה

 • בכל בוקר יש למלא הצהרת בריאות באופן מקוון ("סמארט-סקול") או בטופס ידני, תלמיד שחש ברע מתבקש שלא להגיע לביה"ס ולעדכן את המחנך/כת.
 • בכניסה לביה"ס חובה לעבור בעמדת בדיקת חום.
 • יש לעטות מסיכה לאורך כל יום הלימוד כולל הפסקות.
 • בזמן ההפסקה עליך להימצא במקום שיועד לשכבתך.
 • יש לשמור על ריחוק של 2 מטר לפחות מחבריך.
 • יש לשמור על ניקיון אישי לרשותך עמדת היגיינה בה תוכל/י למצוא מגבוני חיטוי.
 • יש להקפיד לשבת באותו מקום.
 • אסור לחלוק אוכל עם חברים.
 • אין אפשרות להעביר ציוד לימודי וכלי כתיבה בין תלמידים.
 • תלמיד הנמצא ביום למידה מרחוק אינו יכול להגיע לביה"ס.
 • תלמיד החש ברע במהלך יום הלימודים מחויב להגיע מיידית למזכירות ביה"ס.
 • תלמיד שנאלץ להיכנס לבידוד או נמצא חיובי לקורונה מחויב לעדכן את המחנך/כת.