נותנים במה לכשרון שלך

בית ספר ופנימייה  ז' – י"ב
03-9079005

לוח חופשות

ראש השנה
יציאה לחופשה יום ה'  17/9/20 (בסיום יום הלימודים)
חזרה מחופשה יום א'  20/9/20
הלימודים מתחדשים יום ב'  21/9/20
כיפור
יציאה לחופשה יום ה'  24/9/20 (בסיום יום הלימודים)
חזרה מחופשה יום ב'  28/9/20
הלימודים מתחדשים יום ג'  29/9/20
סוכות
יציאה לחופשה יום ה'  1/10/20 (בסיום יום הלימודים)
חזרה מחופשה יום א'  11/10/20
הלימודים מתחדשים יום ב'  12/10/20
חנוכה
יציאה לחופשה יום ה'  10/12/20 (בסיום יום הלימודים)
חזרה מחופשה מוצ"ש  19/12/20
הלימודים מתחדשים יום א'  20/12/20
פורים
יציאה לחופשה יום ד'  24/2/21 (בבוקר)
חזרה מחופשה יום א'  28/2/21
הלימודים מתחדשים יום ב'  1/3/21
פסח
יציאה לחופשה יום ה'  18/3/21 (בסיום יום הלימודים – טיול שנתי)
חזרה מחופשה יום א'  4/4/21
הלימודים מתחדשים יום ב'  5/4/21
עצמאות
יציאה לחופשה יום ד'  14/4/21 (בסיום יום הלימודים)
חזרה מחופשה מוצ"ש 17/4/21
הלימודים מתחדשים יום א'  18/4/21
ל"ג בעומר
יציאה לחופשה יום ה'  29/4/21 (בסיום יום הלימודים)
חזרה מחופשה מוצ"ש  1/5/21
הלימודים מתחדשים יום א'  2/5/21
שבועות
יציאה לחופשה יום ה'  13/5/21 (בסיום יום הלימודים)
חזרה מחופשה יום ג'  18/5/21
הלימודים מתחדשים יום ד'  19/5/21
חופש גדול
יציאה לחופשה יום ו'  18/6/21 (לאחר חלוקת תעודות סוף השנה)
חזרה מחופשה יום ב'  30/8/21
הלימודים מתחדשים יום ד'  1/9/21