נותנים במה לכשרון שלך

בית ספר ופנימייה  ז' – י"ב
03-9079005

לוח חופשות

לוח חופשות לשנת הלימודים תשפ"ב

ראש השנה
יציאה לחופשה יום א'  5/9/21 (בתום יום הלימודים)
חזרה מחופשה יום ד'  8/9/21
הלימודים מתחדשים יום ה'  9/9/21
כיפור / סוכות
יציאה לחופשה יום ג'  14/9/21 (בתום יום הלימודים)
חזרה מחופשה מוצ"ש 2/10/21
הלימודים מתחדשים יום א'  3/10/21
חנוכה
יציאה לחופשה יום ב'  29/11/21 (בתום יום הלימודים)
חזרה מחופשה יום ב'  6/12/21
הלימודים מתחדשים יום ג'  7/12/21
פורים
יציאה לחופשה יום ד'  16/3/22 (בבוקר)
חזרה מחופשה מוצ"ש 19/3/22
הלימודים מתחדשים יום א'  20/3/22
פסח
יציאה לחופשה יום ה'  7/4/22 (בתום יום הלימודים)
חזרה מחופשה מוצ"ש 23/4/22
הלימודים מתחדשים יום א'  24/4/22
עצמאות
יציאה לחופשה יום ד'  4/5/22 (בתום יום הלימודים)
חזרה מחופשה מוצ"ש 7/5/22
הלימודים מתחדשים יום א'  8/5/22
ל"ג בעומר
יציאה לחופשה יום ד'  18/5/22 (בתום יום הלימודים)
חזרה מחופשה מוצ"ש 21/5/22
הלימודים מתחדשים יום א'  22/5/22
שבועות
יציאה לחופשה יום ה'  2/6/22 (בתום יום הלימודים)
חזרה מחופשה יום ב'  6/6/22
הלימודים מתחדשים יום ג'  7/6/22
חופש גדול
יציאה לחופשה יום ב'  20/6/22 (לאחר חלוקת תעודות סוף השנה)
חזרה מחופשה יום ג'  31/8/22
הלימודים מתחדשים יום ה'  1/9/22