נותנים במה לכשרון שלך

בית ספר ופנימייה  ז' – י"ב
03-9079005

לוח חופשות

לוח חופשות לשנת הלימודים תשפ"ג

ראש השנה
יציאה לחופשה יום ה'  22/9/22 (בתום יום הלימודים)
חזרה מחופשה יום ג'  27/9/22
הלימודים מתחדשים יום ד'  28/9/22
כיפור / סוכות
יציאה לחופשה יום ב'  3/10/22 (בתום יום הלימודים)
חזרה מחופשה יום ג'  18/10/22
הלימודים מתחדשים יום ד'  19/10/22
חנוכה
יציאה לחופשה יום ב'  19/12/22 (בתום יום הלימודים)
חזרה מחופשה יום ב'  26/12/22
הלימודים מתחדשים יום ג'  27/12/22
פורים
יציאה לחופשה יום ב'  6/3/23 (בבוקר)
חזרה מחופשה מוצ"ש 11/3/23
הלימודים מתחדשים יום א'  12/3/23
פסח
יציאה לחופשה יום ב'  27/3/23 (בתום יום הלימודים)
חזרה מחופשה מוצ"ש 15/4/23
הלימודים מתחדשים יום א'  16/4/23
עצמאות
יציאה לחופשה יום ג'  25/4/23 (בתום יום הלימודים)
חזרה מחופשה מוצ"ש 29/4/23
הלימודים מתחדשים יום א'  30/4/23
ל"ג בעומר
יציאה לחופשה יום ב'  8/5/23 (בתום יום הלימודים)
חזרה מחופשה יום ג'  9/5/23
הלימודים מתחדשים יום ד'  10/5/23
שבועות
יציאה לחופשה יום ד'  24/5/23 (בתום יום הלימודים)
חזרה מחופשה מוצ"ש 27/5/23
הלימודים מתחדשים יום א'  28/5/23
חופש גדול
יציאה לחופשה יום ג'  20/6/23 (לאחר חלוקת תעודות סוף השנה)
חזרה מחופשה יום ג'  28/8/23
הלימודים מתחדשים יום ה'  29/8/23