נותנים במה לכשרון שלך

בית ספר ופנימייה  ז' – י"ב
03-9079005

לוח חופשות

ראש השנה
יציאה לחופשה יום ה'  26/9/19 (בסיום יום הלימודים)
חזרה מחופשה יום ג'  1/10/19
הלימודים מתחדשים יום ד'  2/10/19
כיפור / סוכות
יציאה לחופשה יום ב'  7/10/19 (בסיום יום הלימודים)
חזרה מחופשה יום ג'  22/10/19
הלימודים מתחדשים יום ד'  23/10/19
חנוכה
יציאה לחופשה יום ב'  23/12/19 (בסיום יום הלימודים)
חזרה מחופשה יום ב'  30/12/19
הלימודים מתחדשים יום ג'  31/12/19
פורים
יציאה לחופשה יום ב'  9/3/20 (בבוקר)
חזרה מחופשה מוצ"ש 14/3/20
הלימודים מתחדשים יום א'  15/3/20
פסח
יציאה לחופשה יום ב'  30/3/20 (בסיום יום הלימודים – טיול שנתי)
חזרה מחופשה מוצ"ש 18/4/20
הלימודים מתחדשים יום א'  19/4/19
עצמאות
יציאה לחופשה יום ד'  28/4/20 (בסיום יום הלימודים)
חזרה מחופשה מוצ"ש 2/5/20
הלימודים מתחדשים יום א'  3/5/20
ל"ג בעומר
יציאה לחופשה יום ב'  11/5/20 (בסיום יום הלימודים) מיועד לאקסטרנים בלבד פנימיסטים נשארים בכפר
חזרה מחופשה
הלימודים מתחדשים יום ד'  13/5/20
שבועות
יציאה לחופשה יום ד'  27/5/20 (בסיום יום הלימודים)
חזרה מחופשה מוצ"ש 30/5/20
הלימודים מתחדשים יום א'  31/5/20
חופש גדול
יציאה לחופשה יום ה'  18/6/20 (לאחר חלוקת תעודות סוף השנה)
חזרה מחופשה יום ב'  31/8/20
הלימודים מתחדשים יום ג'  1/9/20